Kaupunki myöntää omaa hissi- ja esteettömyysavustusta sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joille ARA on myöntänyt valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen. Hissiavustusta voidaan myöntää kerrostalohissin rakentamiseen asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään kolme kerrosta ja jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Hissin rakentamiseen myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Esteettömyyskorjauksiin myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myönnetään kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, näin ollen avustuksen lopullinen maksatus edellyttää, että määräraha on varattu ko. maksatusvuoden kaupungin talousarviossa.

Lisätietoja: https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-rakentaminen-ja-liikenne/asuminen/asumisen-avustukset/hissirakentaminen-ja-esteettomyys

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.